Bakgrund

Dagens fordon innehåller ett stort antal datorer som styr och övervakar samtliga funktioner i fordonet. Dessa datorer kallas styrenheter. Det finns styrenheter för exempelvis motorstyrning, broms- och antisladdsystem, växellåda, startspärr, centralelektronik med mera. Varje styrenhet programmeras vid fabriken och innehåller en mjukvara som är speciellt anpassad för just den bilmodell som styrenheten är monterad i. Mjukvaran i en motorstyrenhet hanterar data för att kunna styra insprutning, tändning, tomgång, avgaser och mycket mera. Detta görs genom att data hämtas från givare i motorsystemet som sedan bearbetas och beräknas och slutligen kan utsignaler skickas till de olika komponenterna i systemet. Det samma gäller för övriga styrenheter. En ABS/ESP styrenhet hämtar data från accelerometrar, hjulsensorer med mera för att kunna bromsa varje hjul individuellt och på så sätt möjliggöra en säker färd.

Ibland händer det att en mjukvara uppdateras för att förbättra funktioner som bränsleekonomi, utsläpp, eller åtgärda enskilda felaktigheter som var i originalmjukvaran. Att uppdatera mjukvaran kan i många fall vara en proaktiv åtgärd för att förhindra att fel uppstår och i många fall kan det lösa problem som bilägaren ännu inte upptäckt. Att uppdatera mjukvaran kallas också för "flash reprogramming" eller "software download".

För märkesverkstaden är mjukvarunedladdning relativt enkelt och rätt fram för att mekanikern har tillgång till ett anpassat verktyg och direkt koppling till biltillverkaren. För oberoende verkstäder har detta tidigare varit omöjligt och denna typ av reparationer och åtgärder har de varit tvungna att lämna till märkesverkstaden.

Euro 5 – Software download.

I och med Euro 5 lagstiftningen, som trädde i kraft september 2009, har även de oberoende verkstäderna fått möjlighet att utföra det som tidigare var begränsat till enbart märkesverkstäder. Med hjälp av ett generiskt interface kan vem som helst, som har ett login hos fordonstillverkaren, utföra mjukvarunedladdning och uppdatera styrenheter på samma sätt som via ett originalverktyg. Hur detta fungerar är olika för de olika fordonstillverkarna och i vissa fall är det helt webbaserade lösningar och i andra fall är det en mjukvara som distribueras på CD-rom eller DVD, där enbart själva mjukvaran som ska laddas ner i styrenheten hämtas online. Generellt kan sägas att det dock enbart är onlinelösningar som är tillgängliga och användaren kan alltså inte ladda ner fordonsmjukvara till sin dator.

Mjukvarunedladdningen i Euro 5 genomförs via en webbportal eller en mjukvara som kopplas till en webbsida och en VCI (Vehicle Communication Interface) som kopplas mellan fordonet och en dator. VCI ska vara byggd enligt vissa standarder för att få kallas Euro 5 Pass Thru VCI. Det finns standarder både enligt ISO (International Organization for Standardization) och enligt SAE (Society of Automotive Engineers). Genom att VCI omvandlar den data som hämtas från internet kan styrenheten i fordonet kommunicera med fordonstillverkarnas portaler eller webbsidor. Det finns ett antal, enligt standarden, godkända kommunikationsprotokoll som fordonstillverkarna får använda. Vilket utav dessa protokoll som används hanteras automatiskt av VCI och portalen eller webbsidan.

Avgifterna för licenser, login och mjukvaror skiljer sig åt för de olika fordonstillverkarna. För vissa krävs årliga licenser och för vissa kan man köpa en timma, en dag eller en månads användning. För några märken betalar man för den enskilda funktionen eller mjukvaran som ska laddas ner i styrenheten. Omfattningen av funktionalitet varierar också mellan de olika fordonstillverkarna.
I vissa fall erbjuds endast den lagstadgade mjukvarunedladdningen och i vissa fall kan man i stort sett göra full diagnos med felkodsläsning och radering, se realtidsparametrar samt utföra anpassningar och justeringar.

För att genomföra en mjukvarunedladdning krävs datorkunskaper och erfarenhet. Mekanikern kommer att hantera en dator, VCI och programmet för mjukvarunedladdning. Det krävs också en hög-hastighetsuppkoppling till internet.

Icke-kompatibla VCI

Då Euro 5 Pass Thru enheten (VCI) bestäms av standarder ska alla enheter vara lika, men verkligheten ser inte riktigt sådan ut. Det finns enheter som inte är fullt kompatibla och därför inte fungerar med alla fordonsfabrikat. Det är därför viktigt att ta reda på vad just den VCI man har ska klara av. Ingen fordonstillverkare säljer sin egen VCI för mjukvarunedladdning, men flera rekommenderar VCI som de har validerat och testat. Detta är dock ingen begränsning. Även icke validerade VCI fungerar att använda. Det viktiga är att välja en VCI som är kompatibel med Euro 5. Autocom SOFTBRIDGE är byggd enligt standarden och har även utökad funktionalitet för att kunna kommunicera med fordon som inte innefattas av Euro 5.

Krävs det en uppdatering?

Det är viktigt att ta reda på om det verkligen behövs laddas ner ny mjukvara i styrenheten innan detta görs. Information finns ofta på fordonstillverkarens portal eller webbsida för mjukvarunedladdning. I vissa fall måste man ansluta till fordonet och för att göra det måste man betala. Det innebär att man i vissa fall blir tvungen att betala trots att det inte finns någon uppdatering tillgänglig. I vissa fall kan man gå in på fordonstillverkarnas webbsidor för att få reda på detta. Där finns ofta en lista i någon form som talar om ifall det finns uppdateringar tillgängliga.