Det finns nu en ny version av KIAs applikation för mjukvarurelaterade arbeten, J2534_KME.
Hämta denna på kia-hotline.com tidigare problem skall vara åtgärdade.