Att använda Euro 5 Pass Thru.

Det är av högsta vikt att spänningsmatningen i fordonet inte understiger 12 volt. Detta gäller hela processen. Vissa operationer kan göra att fläktar, pumpar eller andra komponenter kan komma att aktiveras och på så sätt göra att spänningen sjunker. För att säkerställa att spänningen hålls på korrekt nivå rekommenderas att fordonet ansluts till en laddare med spänningsövervakning. Om spänningsfall inträffar kan mjukvarunedladdningen misslyckas och i vissa fall kan styrenheten blir förstörd.

För att bli säker på hur Euro 5 Pass Thru fungerar rekommenderar vi att ni börjar med ett fordonsmärke och ett fordon som ni har god tillgång till, innan nedladdning på kundfordon börjar erbjudas. Ta god tid på er och följ alla instruktioner på fordonstillverkarens portal eller webbsida. Om ni har frågor om hur ni ska gå till väga, ta kontakt med fordonstillverkarnas supporttjänst. Information om detta återfinns på respektive portal eller webbsida. Ta gärna kontakt med fordonstillverkarna innan ni påbörjar arbete mot fordonet för att säkerställa hur ni ska gå till väga och att ni har den utrustning som krävs.

Euro 5 Pass Thru kräver en dator med anslutning till internet och den som ska utföra mjukvarunedladdningen bör vara van att arbeta med datorer och internet.

När ni börjar erbjuda att uppdatera mjukvaran i kundfordon är det några saker som ni ska veta och i vissa fall informera kunden om. Först av allt, mjukvarunedladdningen är en tjänst som inte går att återställa. Om ett fordon har uppdaterats kan man inte få tillbaks den ursprungliga mjukvaran. Det är möjligt att ny mjukvara kan påverka karaktäristiken för fordonet, vilket innebär att det kan upplevas annorlunda. Tomgång kan höjas eller sänkas, växlingar i en automatisk växellåda kan uppföra sig annorlunda etc. Som sagt, det finns ingen metod att återfå ursprungsvärdena om kunden inte tycker om det som har förändrats. Detta är inte något som händer ofta, men det är viktigt att klargöra det för kunden innan arbete påbörjas.

Tiden det tar att utföra en mjukvarunedladdning varierar mellan olika fordonstillverkare och modeller. I vissa fall byts hela mjukvaran ut och vissa fall uppdateras flera styrenheter på en gång eller i följd. Genomsnittstiden för att uppdatera en styrenhet är ca 20 minuter, men den snabbaste kan ta mindre än en minut och i vissa fall kan det ta upp till flera timmar för att slutföra en mjukvarunedladdning.

Mjukvarunedladdning kan misslyckas på grund av felaktiga ledningar eller fel i styrenheten. En annan orsak skulle kunna vara spänningsfall. Om nedladdningen skulle misslyckas, börja om och se till att alla förutsättningar är korrekta och att alla instruktioner följs. Vid upprepat misslyckande kontakta fordonstillverkarens support för Euro 5 Pass Thru programmering.